Implanty

Pretty patient during dental check-up in clinic

Współczesna implantologia stomatologiczna ma naprawdę ogromne możliwości i pozwala na estetyczne uzupełnianie braków zębowych nawet u osób, u których przywrócenie prawidłowych warunków zgryzowych przy pomocy innych technik protetycznych byłoby niemożliwe. Rekomendujemy zastosowanie implantów naszym pacjentom, ponieważ zapewniają właściwe funkcjonowanie sąsiadujących z nim zębów i zapewniają piękny uśmiech na długie lata. Implantolodzy pracujący w naszej klinice mają ogromne doświadczenie w tej dziedzinie. Umów się już dziś na konsultację implantologiczną i zobacz, co możemy zrobić, by uczynić Twój uśmiech piękniejszym. Zobacz także: www.dentaria.com.pl – klinika z Częstochowy oferująca implanty zębów.

Czym są implanty zębowe?

Implanty zębowe stanowią sztuczny substytut utraconych zębów naturalnych. Choć z reguły nie zdajemy sobie z tego sprawy, nawet pojedynczy brak w łuku zębowym w bardzo negatywny sposób odbija się na pozostałych zębach. Zęby nie są statycznymi strukturami i w momencie powstania luk, może dojść do ich przemieszczenia się. Przemieszczenia zębów powodują występowanie wielu skutków ubocznych, takich jak bóle głowy, skroni czy ucha. Ponadto wskutek zaburzonego rozkładu sił w szczęce, inne zęby szybciej się ścierają i są podatniejsze na bardziej dotkliwe uszkodzenia mechaniczne. Długotrwały brak korzenia zębowego może doprowadzić do miejscowego zaniku kości. Aby uchronić się przed tymi wszystkimi powikłaniami, warto w miejsce utraconego zęba wszczepić implant. Ma on postać niewielkiej, tytanowej bądź cyrkonowej śrubki, która jest wszczepiana w kość Pacjenta. Na jej szczycie osadzana jest korona ceramiczna. W naszej klinice korzystamy tylko z implantów renomowanych marek, co daje nam pewność, że wszczepy są wykonane z odpowiedniej jakości biokompatybilnych materiałów, które wykazują się odpowiednią trwałością i wytrzymają lata.

 

Rodzaje implantów zębowych

Implanty różnią się między sobą ze względu na głębokość wszczepiania, jak i ich budowę. Ze względu na pierwsze z wymienionych kryteriów wyróżnia się implanty podokostnowe i śródkostne. Do najczęściej wykorzystywanych należą właśnie implanty śródkostne, wprowadzane bezpośrednio w kość, z którą na stałe się zrastają. Popularność tego rozwiązania wynika z tego, że gwarantuje ono najlepsze rezultaty leczenia. Implanty różnią się między sobą budową. Wszczepy jednofazowe są zbudowane w taki sposób, że można na nich niemal od razu zamocować koronę protetyczną. Zabieg z ich wykorzystaniem przebiega szybciej niż w przypadku implantów dwufazowych. Te drugie składają się ze śruby wewnątrzkostnej, łącznika, śruby zamykającej oraz gojącej. Powoduje to rozciągnięcie zabiegu implantacji w czasie, bo najpierw wszczepia się sam implant, później po zakończeniu osseointegracji odsłania się go i montuje śrubę gojącą, by na koniec na jej miejscu umieścić śrubę zamykającą i łącznik, na którym można osadzić koronę protetyczną.

Przebieg procedury wszczepienia implantów zębowych

Po konsultacji implantologicznej i wykonaniu niezbędnych badań diagnostycznych można przejść do zabiegu wszczepienia implantów. Aby był on jak najbardziej komfortowy dla Pacjenta, przeprowadza się go w znieczuleniu miejscowym. Najpierw lekarz wykonuje otwór w kości szczęki lub żuchwy. Następnie implant zostaje wprowadzony w odpowiednie miejsce i rana zostaje zamknięta. Po odpowiednim czasie, gdy implant na stałe zintegruje się z kością, lekarz umieszcza na nim porcelanową koronę. Po zakończeniu leczenia, rutynowe wizyty kontrolne powinny odbywać się raz w roku.